liljebiller2.jpg
Wetcit spredemiddel

Etiket

Sikkerhedsdatablad

OROGANIC er designet til anvendelse i tankblandinger og øger effekten af de fleste ukrudtsmidler, planteværnsmidler og biopesticider som er godkendt til brug i landbrug, gartnerier og på græsarealer.
Regelmæssig anvendelse af OROGANIC via et vandingssystem forhindrer opbygning af kemikalierester, hvilket reducerer blokering af dyser.


WETCIT er et nyt og anderledes spredemiddel. Det er bygget op omkring økologisk appelsinolie og virker dels som spredemiddel, men også som penetreringsmiddel der kan trænge ind i de øverste cellelag af mange plantearter og dermed i mange tilfælde øget effekten en bladgødning eller et bekæmpelsesmiddel.

 

WETCIT kan anvendes i økologis produktion  henhold til Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion, Bilag 1

 

WETCIT er designet til anvendelse i tankblandinger og øger effekten af de fleste bladgødninger, planteværnsmidler, biopesticider og ukrudtsmidler som er godkendt til brug i landbrug, gartnerier og på græsarealer.

Regelmæssig anvendelse af WETCIT via et vandingssystem forhindrer opbygning af kemikalierester, hvilket reducerer blokering af dyser.

 

VIRKEMÅDE

WETCIT har både hydrofile og lipofile egenskaber, der tillader din tankblanding at penetrere det ydre  voksagtige lag  af kutikula  på insekter og planteoverflader. WETCIT giver fremragende  fordeling af  ukrudts- og planteværnsmidler, selv ved lave doseringsmængder.

 

WETCIT er et overfladeaktivt middel med en unik kombination af ingredienser. WETCITreducerer drastisk vandoverfladespændingen, så ensartede dråber opnås i  blandingen. WETCIT øger befugtnings- og distributionsevnen og giver en udvidet dækning ved sprøjtning af svært tilgængelige områder. WETCIT egner sig specielt til vandafvisende planteoverflader og afgrøder med tæt løv. WETCIT forbedrer kontakten med vokslaget på blade og skadedyr.

Effekten af WETCIT påvirkes ikke af sprøjteblandingens pH-værdi, og WETCIT påvirker ikke sprøjteblandingens pH-værdi, hvis produktet anvendes i henhold til brugsanvisningen.

 

DOSERING

Plantenæringsstoffer, insekt-, svampemidler og biopesticider:  0,1 - 0,3 %

Vækstreguleringsmidler: 0,05 - 0,1 %

Ukrudtsmidler 0,1 - 1 %

 

BLANDING

Når WETCIT skal blandes med et andet middel, bør man følge producentens foreskrevne blandingsprocedure for midlet. WETCIT skal tilsættes sprøjtetanken efter den er blevet fyldt med mindst to tredjedele af slutvolumen.

Produktet bør anvendes senest 24 timer efter blanding.

Antiskummiddel kan være nødvendigt, hvis tankblandingen er kommet i kontakt med ilt. Dette påvirker ikke produktets virkeevne.

Sørg for, at alt sprøjteudstyr rengøres grundigt ved førstegangsanvendelse af WETCIT, da kemikalierester i sådanne sprøjtetanke og udstyr kan løsne sig. Efterse filtrene regelmæssigt ved førstegangsanvendelse.

 

KOMPATIBILITET

WETCIT er kompatibelt med de fleste landbrugskemikalier. Kompatibiliteten kan dog være påvirket af andre produkter i tankblandingen. Det anbefales derfor at udføre en  indledende test af  med en mindre mængde af den endelige blanding før sprøjtning på de tilsigtede afgrøder.

 

FYTOTOKSICITET

Behandling skal udføres om morgenen eller om aftenen (undgå høje temperaturer).

Sprøjt  kun til  dryppunkt, især i frugtsætningsstadier for kernefrugt, kirsebær, vindruer eller andre følsomme afgrøder.

Udførelse af en kompatibilitetstest anbefales på det kraftigste på grund af variationen i kobber- og svovlformuleringer.

Udvis forsigtighed ved anvendelse af tankblandinger, der indeholder emulgeringsmidler, kobberholdige stoffer og/eller chlorpyrifos, på afgrøder, som normalt er følsomme over for disse forbindelser.

 

Forhandles i Danmark og Sverige af Borregaard Bioplant ApS


Wetcit 5 l


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445