bi_latyrus.jpg
Riga-fælde mod pletvingefrugtfluen (suzukii)

Produktblad

 

RIGA fælden er den førende fælde til overvågning og massefangst af pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii). Fælden består af et engangs plastbæger med lokkemiddel samt en række tilbehør, der sikrer enkel og effektiv installation, som kan tilpasses den enkelte afgrøde.

 

Førende bærproducenter i Schweiz og Storbritannien har med succes anvendt Riga-fælden. I kombination med omhyggelig hygiejne, har fælderne var meget effektive til at forebygge skader forårsaget af D.suzukii.

 

Lokkemiddel

Fælden er udviklet i samarbejde med det Schweiziske forskningscenter Agroscope, som har udført en række forsøg på effektivitet af lokkemidlet samt bedste praksis for implementering af fælderne. Flere oplysninger kan findes på: www.drosophilasuzukii.agroscope.ch

 

Tilbehør til fælderne

Regnlåg: for at undgå at lokkemidlet bliver fortyndet af regnvand

Wire 20 cm: anvendes til at placere fælder ud for lave afgrøder (f.eks jordbær)

Wire 90 cm: anvendes til at placere fælder ud for middelhøje afgrøder (f.eks hindbær)

Wireophæng: bruges til at hænge fælderne fra grene på frugttræer eller støttetråde

Hulmaskinen: bruges til hurtig og præcis perforering af koppen låg, så den får det rette antal huller af korrekt størrelse.

 

Alt tilbehør kan genanvendes.

 

Strategi for overvågning

De første fælder skal placeres i nærheden af ​afgrøden om foråret inden fluens ankomst. Så snart de første fluer er observeret i fælderne, eller er rapporteret i området, og senest inden frugten begynder at skifte farve, skal overvågningen udvides efter installationsplanen.

 

Installationsplan for RIGA fælder

Fælderne placeres i udkanten af afgrøden i omtrent samme højde som frugten. I første omgang skal en fælde med låg placeres hver 2 meter. Efter 3 uger bør nye fælder placeres mellem eksisterende fælder. Fælderne bevarer deres effektivitet indtil al væsken i bægeret er tørret ud. Fælderne bør kun udskiftes eller kasseres, når dette er sket.

 

Beregning af indledende behov for fælder

 

1 ha = 100 m x 100 m = 400 m omkreds

Antal fælder: 200

Tid til opsætning: 3 timer

 

4 ha = 100 x 400 m = 1000 m omkreds

Antal fælder: 500

Tid til opsætning: 8 timer

 

riga_faelde_montage_suzukii.jpg


drosophila_voksen.jpg

 

riga_faelde_suzukii.jpg


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445