bi_latyrus.jpg
Monterra 13

Produktblad (Pdf)

 

Monterra-13 er en organisk gødning designet specielt til at dække stort kvælstof behov ved intensiv dyrkning, optimal forsyning af kvælstof og humus.

 

Tekniske data

Tørstof  90 %
Organisk stof  85 %

Kvælstof (N) 13 %
Kalium (K) 0,4 %
Kalcium (Ca) 0,8 %
Magnesium (Mg) 0,1 %

 

Råmaterialet i Monterra 13 er af 100 % naturlig oprindelse og består af restprodukter fra fremstillingen af levnedsmidler.

 

Monterra 13 gødning produceres i overensstemmelse med EU forordning 2092/91 om økologiske gødningsstoffer. Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugs-produktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007.

Monterra 13 gødning er velegnet til præcisionsgødskning af kvælstof krævende kulturer så som grøntsager, frugt, buske, træer og blomster.

 

Ud over et fantastisk stort indhold af det vigtigste makro-næringsstof kvælstof indeholder Monterra 13 små mængder af andre makro-næringsstoffer f.eks. kalium og kalcium samt og en stor del organisk stof. Organisk stof er essentielt for bevarelse af jordens frugtbarhed, og øger jordens evne til at holde på vand og næring.

 

Monterra 13 stimulerer det mikrobiologiske liv i jorden og forbedrer jordstrukturen. I takt med planternes vækst frigives næringsstofferne gradvist. Herved reduceres kvælstof-udvaskning fra rodzonen.

 

Dosering
Gødningsbehovet afhænger af afgrøden, jordtypen og jordens aktuelle gødningsstatus. Normalt gives 1.000-3.000 kg/ha.

 

Vejledende dosering pr. hektar:

Buske og vinstokke   1.000-2.000 kg
Prydplanter 
- væksthus 2.000-3.000 kg
- friland 1.000-3.000 kg
Frugttræer   1.500-3.000 kg
Jordbær    1.000-1.500 kg
Skovbrug og pyntegrønt  1.000-2.000 kg
Plæner og sportspladser  1.000-1.500 kg

 

Anvendelse

• Monterra fordeles let både i mekanisk spreder og ved håndspredning.
• På beplantede arealer anbefales gødskning før regn, eller efterfølgende vanding.
• Inden såning/plantning indarbejdes pillerne i jordskorpen og der eftervandes.
• Pillerne kan anvendes som top-dressing mellem planterækker.

 


Andet

Monterra 13 gødning er formuleret i piller på 4-5 mm. Gødningen opløses let ved kontakt med jord og vand.

Gødning er fri for sygdomskim og ukrudtsfrø. Den er pH neutral, og har et meget lavt indhold af klor.

Monterra 13 har en behagelig lugt, og opretholder sin struktur og kvalitet under tør opbevaring.

 

Pakning

25 kg og 1.000 kg© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445