svirreflue.jpg
 
Dipel

Säkerhetsdatablad

 

Dipel är en biologiskt växtskyddsmedel, som används till bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera), som äter växter, till exempel jordflylarver, kållarver, mätare, vecklare eller mal, men inte larver som gnager sig in i frukt eller växter.

 

Dipel innehåller bakterien Bacillus thuringiensis var. kurstaki.

 

Dipel används på friland (exempelvis till kål och sallat) samt i växthus, mot larver av fjärilar, mal och flyn.


Bin skadas inte av Dipel.

 

Karens
Ingen. Dock är det meningslöst att spruta direkt innan skörd, då larverna dör först några dagar efter behandling.

 

Dosering

1-2 L/ ha (10-20 ml/100 )

 

Använd stor vätskemängd:

Kålfjärilslarver: 2.0 L/ ha (20 ml/100 )

Fruktträd:     2.0 L/ ha (-0,1% styrka)

Bärbuskar:    1,2 L/ha (-0,1% styrka)

Skogsträd:      3,0 L/ha (-0,1% styrka)

 

Användning

Spruta så snart larverna ses. Larvernas näringsupptagning stannar av efter några få timmar och de dör i loppet av några få dagar. Spruta i torrväder, då regn och konstbevattning sköljer bort medlet.

 

Sprutning i starkt solsken bör undvikas, vänta med att spruta till kvällen.

 

Sprutningen kan upprepas 3-14 dagar senare, i fall fler larver visar sig. Upprepning krävs ofta 2-3 gånger.

 

Vid sprutning av växter med vax på bladen (till exempel kål) bör man tilsätta ett vätmedel, för att vätskan ska finfördelas och stanna kvar på bladen.

 

Vid sprutning av växter i växthus rekommenderas att provspruta några enstaka växter, när man byter från en sort till en annan, eller om kulturförållanden ändras, innan hela partiet behandlas.

 

Förpackning

1 och 10 liter


 

dipel10l.jpg

 

sommerfugl_larvedipeldod.jpg
Död fjärilslarv efter ha intagit Dipel.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige