liljebiller2.jpg
Met52 Granular

Etiket

Met52 mod trips

Brochure

Produktblad

Sikkerhedsdatablad

Sideeffekter kemi

 

Danske Novozymes er for første gang klar med et mikrobiologisk plantebeskyttelsesprodukt. Midlet indeholder den insektparasitiske svamp Metarizhium anisopliae og er nu godkendt til brug i Danmark og flere andre europæiske lande.

 

Nyhed: Met52 er nu også godkendt mod trips i prydplanter, jordbær, bærbuske, og planteskolekulturer (som mindre anvendelse).


 

Met52 virker mod de arter af trips, der har puppestadiet i jorden; f.eks. Blomstertripsen Frankliniella occidentalis, som er meget resistent overfor kemiske midler.


Det er vigtigt med en meget grundig fordeling af Met52 i de øverste par cm. af vækstmediet, da det er hér puppestadiet af Frankliniella findes!

Midlet er stadig formuleret på riskorn, men nu i mindre størrelse, så det er muligt at opnå en bedre fordeling i vækstmediet.

 

Met52 aktivt meget længe i sphagnum - over 1 år under de rigtige forhold!

 

MET52-effekt-trips-web.jpg


Metarhizium-svampenes evne til at inficere skadedyr har været kendt i mange år. Det er især jordboende insekter, det går ud over - mere end 200 arter af insekter er modtagelige for infektion. Met52 granular er udviklet gennem 25 år og indeholder stammen F52 af Metarhizium anisopliae.

 

Forsøg har vist, at produktet er yderst effektivt mod æg og larver af væksthussnudebiller (Otiorrhynchus sulcatus) - i daglig tale kaldet øresnudebiller. Midlet er godkendt til brug mod denne udbredte skadevolder i prydplanter, planteskolekulturer, buskfrugt samt jordbær.

Met52 består af granulat (riskorn) belagt med sporer af Metarhizium. Granulatet skal iblandes markjord eller vækstmedie inden plantning. Man kan altså ikke sprøjte eller vande produktet ud. Efter iblanding i vækstmediet er der effekt af nyttesvampen i helt op til 1 år.


Det er vigtigt, at produktet blandes meget grundigt i jorden. Der er nemlig kun virkning, hvis larver af øresnudebillen kommer i kontakt med granulatet og får sporer på sig. Visse sphagnumproducenter opblander på forespørgsel og det vil nok være en god ide at benytte sig af ved brug i potter/containere, så man sikrer sig en god fordeling af granulat i alle beholdere.


Når larverne får sporer på sig, vil disse begynde at spire ind gennem larvens hud. Herved inficeres larven med svampemycelie og dør efter 5-7 dage ved stuetemperatur. Efterfølgende udvikles der ofte hvide - og olivengrønne sporebelægninger på larven (se foto). Det er Metarhizium der opformeres og dermed opnås en fornyet effekt i vækstmediet.


Met52 granular er efter tilvanding af vækstmediet også i mindre grad i stand til at opformeres på organiske materialer som f.eks. sphagnum og riskornene (som kan få en grøn belægning). Også de stoffer, som rødderne udskiller i vækstzonen, kan danne næring for Metarhizium.

 

Anvendelse

Borregaard BioPlant anbefaler Met52 til kulturer som Rododendron, Azalea, Benved, Hedera, Jordbær i potter etc., hvor der ofte ses problemer med øresnudebiller. Doseringen er 0,5 kg/m3 vækstmedie.

 

Midlet kan også anvendes på friland ved at iblande granulat grundigt i markjorden før plantning af f.eks. Taks, Rododendron, Jordbær etc. Det er kun nødvendigt at iblande granulatet omkring selve rodzonen af de kommende planter; dvs. kun i rækkerne ved rækkeafgrøder. Ved behandling af hel mark er anbefalet dosering 122 kg/ha, som iblandes de øverste 5 cm.

 

Met52 granular har effekt ved temperaturer over ca. 10° C, men virker optimalt ved 15-30° C. Midlet kan godt tåle perioder med frost, men dør hvis temperaturen i vækstmediet kommer over 40° C.

 


Da Metarhizium er en svamp, kan den i teorien hæmmes ved direkte kontakt med visse fungicider. Forsøg har dog vist, at den er rimeligt beskyttet i vækstmediet, og ikke mister effekt ved behandlinger foretaget med de svampemidler, der er godkendt i Danmark.

 

Met52 er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til konventionel- samt til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 2092/91.

 

Følgende nyttedyr er testet af Novozymes og kan anvendes sammen med MET52:


Nyttedyr

Amblyseius spp.

Macrolophus caliginosus

Nesidiocoris tenius

Orius spp.

Chrysopa sp.

Atheta coriaria

Hypoaspis miles

Nasonia vitipennis
Humlebier

 

Nogle af de kemiske midler, som Met52 kan anvendes sammen med:

Middel

Aktivstof

Acrobat

Dimethomorph

Aliette

Fosetyl-AI

Amistar

Azoxystrobin

Bavistin/Derosal

Carbendazim

Benlate

Benomyl

Captan

Captan

Daconil

Chlorotalonil

Kaliumfosfit

Kaliumfosfit

Nimrod

Bupirimate

Previcur

Propamocarb

Rovral

Iprodione

Switch

Fludiox

Topsin

Thiophanate-methyl


Met52_emballage.jpg

 

 

Met52-_Bioplant.jpg

Larver af øresnudebiller angrebet af Metarhizium.
Foto copyright:
Borregaard BioPlant


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445