oeresnudebille.jpg
Pesticiders sideeffekt på nytteorganismer

Ved IP (Integreret Produktion) kombineres brugen af biologiske produkter med kemiske midler.  Dette er ikke noget problem, når blot der vælges selektive kemiske midler.

 

Mange kemiske midler er dog ikke forenelige med nytteorganismer.
Derfor er det meget vigtigt at kontrollere et middels effekt på nyttedyr før brug!

 

På de følgende hjemmesider findes en oversigt over hvor meget nyttedyrene påvirkes af de forskellige kemiske midler:

 

Eksempel på sideeffektliste fra Koppert;

Vælg 'Pesticides' og derefter 'Tradename' (Handelsnavn) eller 'Active ingredients'.
Vælg herefter hvilke nyttedyr du vil have information om.

 

Et skema med resultaterne vises.
Et 1-tal angiver, at mindre end 25% af nyttedyrene dør (midlet forholdsvis harmløst),
2-tal = op til 50% døde nyttedyr
3-tal = op til 75% døde nyttedyr og
et 4-tal angiver, at 100% af nyttedyrene dør ved behandlingen.

 

'persistence' er hvor mange uger der skal gå, før nyttedyr igen kan sættes ud i kulturen efter en behandling med midlet.

 

sideeffekt_koppert.jpg

 


 

sideeffekt_koppert_lille.jpg
Klik for at se eksempel fra Koppert på sideeffekter af fire kemikalier på nyttedyr.


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445