oeresnudebille.jpg
BotaniGard WP

Etiket

Etiket mindre anvendelse jordbær

Sideeffekt kemi

Sikkerhedsdatablad


BotaniGard indeholder den insektparasitiske svamp Beauveria bassiana og er godkendt til brug mod mellus og som mindre anvendelse mod trips i prydplanter i væksthus.

 

Botanigard er desuden godkendt mod mellus i jordbær (mindre anvendelse).

 

BotaniGard® WP er særdeles infektivt overfor mellus og er et effektivt alternativ mod resistente trips. Der er bivirkning mod bladlus, men midlet er ikke godkendt mod dette skadedyr.

Under optimale forhold (HØJ LUFTFUGTIGHED) vokser svampen ind gennem insektets hud for at blive opformeret i kropsvævet. 7-10 dage efter infektion dør insektet. Ved høj luftfugtighed kan svampen vokse ud igen og producerer et hvidt melet lag sporer på insektets yderside, der kan sprede infektionen til andre mellus.

 

BETINGELSER FOR GOD EFFEKT


HØJ LUFTFUGTIGHED, min. 70-80 % RH i mere end 48 timer efter behandling.
TEMPERATUR, min. 18° C

 

  • Bedste effekt opnås ved luftfugtigheder på over 95 % og temperaturer på 20-28° C, forhold der ofte findes i formerings-afdelingen i væksthuset.
  • Behandling tidligt i kulturforløbet er også en fordel; f.eks. dypning-/sprøjtning af stiklinge inden anbringelse i formeringstelt.
  • Ved behandling senere i kulturforløbet sikres høj luftfugtighed i min. 48 timer efter behandling (f.eks. ved vanding og regulering af ventilation), såfremt dette ikke skønnes at medføre gener for kulturen.


Dosis:
0,625 (62,5 g middel pr. 100 liter vand)

 

NB! Det kan være en stor fordel at dyppe stiklinge, da dette kan give en bedre dækning på undersiden af blade end sprøjtebehandling efter stikning.

Botanigard kan være uforeneligt med flere fungicider og nogle insekticider og bør derfor ikke tankmixes med pesticider. Se liste over forenelige pesticider hér.

Botanigard er godkendt til brug i både konventionel og økologisk produktion og der er ingen behandlingsfrist.

 

Pakning

BotaniGard 22WP - pulver; 500 gram

 

Anvendelse

Midlet opløses i vand og sprøjtes med fin forstøvning. Skal ramme skadedyret for at have effekt.

 


 

botanigard-22wp-alupose.png


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445