liljebiller3.jpg
Lalstim Osmo

Etiket

Sikkerhedsdatablad SDS


Lalstim® Osmo - et nyt middel mod plantestress og frostskader.


Osmoregulator der justerer vand og næringsstofindholdet i planter i stressede perioder.


- Mindsker vandtab på stiklinger og planter i tørkeperioder.
- Mindsker risiko for optag af for meget vand i fugtige perioder.
- Mindsker risiko for revnede bær.
- Mindsker risiko for frostskader.

- Øger optagelsen af calcium hvilket mindsker risiko for griffelråd og tip-burn.

 

Indhold: Glycinbetain 97 % (udvundet af sukkeroer). Totalkvælstof (N): 12 %

 

Virkemåde
Når planter udsættes for dårlige vækstforhold; f.eks. tørke, overvanding, kulde eller plantesygdomme, bliver de stressede og får svært ved at opretholde den indre kemiske balance. Dette kaldes 'Oxidativt Stress' fordi skadelige molekyler kaldet 'frie radikaler', f.eks. brintoverilte (H2O2), ophobes i cellerne. Hér kan de gøre stor skade ved at nedbryde vigtige enzymer og dna. Også cellemembranerne angribes og punkteres flere steder med vandtab til følge, hvilket naturligvis går ud over kvaliteten af planterne og produktionen.

 

Enkelte planter har gennem tiden selv udviklet antioxidanter - især hvis de vokser i et ekstremt udfordrende miljø. Det gælder f.eks. forfaderen til vores sukkerroe, Beta maritima, som vokser på strande med et højt saltindhold. Det er her Lalstim Osmo kommer ind i billedet. Lalstim indeholder nemlig et ekstrakt af sukkerroer, der består af molekylet Glycin-Betain (forkortes GB), en effektiv antioxidant, der er gået i arv fra forfaderen.

 

Ved behandling med Lalstim optages glycin-betain systemisk i planten og fordeles i alle dele i løbet af 24 timer. Det er muligt at vande midlet ud, men mest effektivt er en sprøjtebehandling tilsat spredemiddel. Videnskabelige forsøg har vist, at indholdet af GB er tilstede i cellerne i op til 3 uger og direkte er i stand til at beskytte de vigtige enzymer i cellerne, samt opretholde strukturen i cellemembranen. Begge dele er med til at bevare væske- og næringsstofbalancen i cellen, så planten ikke i samme grad mister vand under tørke.

 

Moderplanter og stiklinge
Det betyder f.eks., at det vil være en oplagt fordel at behandle moderplanter et par dage inden stiklinge tages, da nyklippede stiklinge må være noget af det mest stressede, man kan tænke sig - især i de tilfælde, hvor de bliver lagt i en pose inden en lang køretur til udlandet for at blive klippet og derefter kørt retur. Det er også muligt at behandle efter stikning - begge dele vil reducere vandtabet.
Indledende forsøg foretaget af Borregaard Bioplant i danske prydplanter tyder på, at Lalstim-behandlinger på færdigvarer også er i stand til at hæve kvaliteten generelt.

 

Sprukne blommer og kirsebær
Man kan måske forestille sig GB som en dørvogter ved cellemembranen. Reguleringen af næringsstoffer og vand i cellerne træder nemlig også i kraft under unaturligt fugtige forhold, så mindre vand optages. Dette er med til at mindske mængden af revnede tomater eller blommer og kirsebær høstet efter regn. En sidegevinst er bedre holdbarhed på lager (se foto 1). Tomater kan behandles via dryp og blommer og kirsebær skal behandles ved sprøjtning 30- og 15 dage før høst (4 kg/ha).

 

Calcium-optag
En sideeffekt af behandlingen med Lalstim er et øget optag af calcium. Dette, samt mindre vandtab, giver store fordele: bl.a. bedre holdbarhed af prydplanter og frugt & grønt efter høst, mindre tipburn i salat og mindre griffelråd i tomater. I jordbær i tunneller, hvor det er svært at holde konstant klima, burde det være muligt at opnå bedre udbytte og holdbarhed (fig. 1).

lalstim jorbær graf


Priksyge i æbler kan reduceres ved calcium-behandlinger. Franske forsøg i 'Golden Delicious' har vist, at det er muligt at forbedre denne effekt ved at kombinerede med Lalstim. Herved opnåedes yderligere 16% reduktion i priksyge, (2 behandlinger efter frugtsætning samt 1 behandling 3 uger før høst (0,5 kg/ Lalstim + Capfol, 12%).

 

Frostskader i frugttræer
Ved behandling med Lalstim øges indholdet af GB i cellerne. Denne ændring er sandsynligvis medvirkende til at sænke frostpunktet, hvilket bl.a. kan udnyttes i frugttræer i perioder med frost under blomstringen. Flere videnskabelige forsøg har vist en reduktion i antal frostskader i æbler og pærer (fig. 2). Der skal behandles 24-48 timer inden frost. Der er bedst virkning lige under frysepunktet; ved temperaturer lavere end ca. -2⁰ C aftager effekten.

lal

 

Lalstim Osmo indeholder foruden glycin betain 12 % kvælstof og er registreret som en gødning og er godkendt til økologisk brug.

 

Pakning: 2 kg

Holdbarhed: 2 år ved stuetemperatur

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445