liljebiller3.jpg
Ferramol Sneglemiddel

Ferramol er formuleret som et granulat med regnfasthed i op til 6 uger. Det aktive stof er jernfosfat. Jernfosfat forekommer naturligt i jorden, og normalt vil snegle ikke æde jernfosfat.

Ferramol virker både mod agersnegle og dræbersnegle.
 
 
Væksthuse
Ferramol er godkendt i væksthuse. Ferramols regnfasthed vil være en fordel ved overbrusning i væksthuse. Den anbefalede dosering er 15-25 kg/ha.

 

Landbrug
I vinterhvede og vinterraps er det især agersnegle, der er problemet. Ferramol er godkendt til disse afgrøder. Forsøg udført i efteråret 2002 viser, at Ferramol har lige så god effekt, som Methaldhyd overfor agersnegl med samme antal kg/ha. Den godkendte dosering er 25 kg/ha mod agersnegle, men afhængig af antal snegle vil en dosering i intervallet 10-15 kg være nok. 10 kg/ha svarer til ca. 80 granulater pr. m2, hvilket bekæmper ca. 80 agersnegle. Den bedste effekt opnås ved udbringning af Ferramol lige efter såning. Det kan dog være relevant at genbehandle udsatte dele af arealet.
 

Frilandsafgrøder
Ferramol er godkendt til anvendelse på friland og anbefales anvendt i en dosering på 15-25 kg/ha og ved rækketildeling 4,5-7,5 kg/ha. På friland vandes afgrøden ofte, og specielt her vil Ferramols regnfasthed være en fordel.

 

Pakning
10 kg. til 2.000 kvm.
25 kg. til 5.000 kvm.


ferramolposer.jpg


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445