liljebiller.jpg
Andersoni-rovmide

 

Andersoni-rovmiden (Amblyseius andersoni) er en lille brun-beige rovmide, der i udseende minder om tripsrovmider.

 

Andersoni har god effekt mod væksthusspindemider (Tetranychus) og Citrus- og frugttræsspindemider (Panonycus sp.).

 

Virker ved ca. 6-38°C og kan dermed anvendes i kolde væksthuse og på friland tidligt på foråret (obs: der skal være frostfrit).

 

Andersoni minder meget Californicus-rovmiden; den er under normale forhold ikke helt ligeså effektiv som spinderovmiden (Phytoseiulus) til at bekæmpe et etableret angreb af væksthusspindemider (Tetranychus).  

 

Til gengæld kan Andersoni klare sig i længere tid i en kultur med lavt antal spindemider. Det skyldes, at den har et bredere fødespektrum; f.eks. citrusmider, frugttræsmider, topskudsmider, sommerfugleæg, pollen, svampesporer og i mindre grad mellus og tripsnymfer.

 

Ved lavt antal spindemider i en kultur, kan det derfor i nogle tilfælde være en fordel at bruge Andersoni til forebyggende udsætning (20-100/kvm). Ved konstaterede pletter med spind suppleres med Spinderovmider i pletterne.

 

Andersoni trives specielt godt i roser.

 

Ved lav luftfugtighed (under ca. 50% RH) skades Andersoni-rovmidens æg, men den er dog bedre i stand til att klare lav fugtighed end almindelige Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis). Også et større temperaturinterval (6-38°C) og forekomst af svovl klarer den bedre.

 

Produktbeskrivelse
Andersoni-rovmiden sælges i enheder af 10.000 stk. eller 25.000 stk. i flaske med savsmuld, samt i 250 stk. småposer med fodermider.

 

Opbevaring
Andersoni udsættes umiddelbart efter modtagelsen, men kan i nødstilfælde opbevares et par dage på køl ved 6 - 8°C.

 

 

 

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445