liljebiller2.jpg
Californicus-rovmide

Produktblad (Pdf)

 

Californicus-rovmiden (Amblyseius californicus) er en lille brun-beige rovmide, der i udseende minder om tripsrovmider. Den anvendes primært mod spindemider. Virker ved ca. 8-35°C, optimum er 18-33°C.

 

Californicus-rovmiden er under normale forhold ikke helt ligeså effektiv som spinderovmiden (Phytoseiulus) til at bekæmpe et etableret angreb af væksthusspindemider (Tetranychus).

 

Til gengæld kan Californicus klare sig i længere tid i en kultur med lavt antal spindemider. Det skyldes, at den har et bredere fødespektrum; f.eks. topskudsmider, sommerfugleæg, pollen og i mindre grad tripsnymfer.

 

Ved lavt antal spindemider i en kultur, kan det derfor i nogle tilfælde være en fordel at bruge Californicus til forebyggende udsætning (3-6/kvm). Ved konstaterede pletter med spind suppleres med Spinderovmider i pletterne.

 

Ved lav luftfugtighed (under ca. 50% RH) skades Californicus-rovmidens æg, men den er dog bedre i stand til att klare lav fugtighed end almindelige Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis). Også høje temperaturer (30-35°C) og forekomst af svovl klarer den bedre.

 

Produktbeskrivelse
Californicus-rovmiden sælges i enheder af 2.000 stk. eller 25.000 stk. i flaske med savsmuld, samt i 500 stk. småposer med fodermider.

Opbevaring
Californicis udsættes umiddelbart efter modtagelsen, men kan i nødstilfælde opbevares et par dage på køl ved 6 - 8°C.

 

 

 

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445