oeresnudebille2.jpg
Mellussnyltehveps (Encarsia formosa)

Produktblad (Pdf)

 

Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) er det primære nyttedyr mod mellus. Både den alm. mellus (Trialeurodes vaporariorum) samt bomuldsmellusen Bemisia tabaci parasiteres.

 

Mellus-snyltehvepsen parasiterer larvestadierne, der i løbet af 10 -14 dage bliver til "sorte pupper" (alm. mellus) eller gullige pupper (Bemesia). Snyltehvepsen spiser også æg og larvestadierne, så en del bliver bekæmpet på denne måde.

 

Encarsia går ikke i diapause, men kort daglængde betyder, at den er mindre aktiv. Derfor er den i mange kulturer ikke så effektiv i december-februar. Det ser ud til, at Eretmocerus er mere effektiv om vinteren (v. >20°C).

 

Encarsia virker ved ca. 16-30°C. Under 20°C er snyltehvepsen ikke særligt mobil og derfor er det vigtigt at kunne fordele nyttedyrene meget effektivt og jævnt i hele væksthuset; evt. ved at bruge pupper i løs vægt i stedet for på kort.

 

Optimum er 50-85% RH og  20-25°C. Ved temperaturer over ca. 28°C er snyltehvepsen Eretmocerus eremicus mere effektiv end Encarsia.

 

Encarsia er meget følsom overfor rester af kemi og svovl. Eretmocerus er lidt mindre følsom.

 

Produktbeskrivelse

Mellus-Snyltehveps leveres i 1000/5000 stk som pupper:

- på 10-16 kort med 60-100 sorte pupper på hvert kort eller

- i løs vægt i flaske til uddrysning (dette system medfører en god fordeling)

 

Anvendelse
Forebyggende udsættes 1-5 Mellus-Snyltehvepse/kvm. hver 14. dag eller hver uge. Ved angreb øges antal efter behov. Der opsættes gule fangplader til registrering samt bekæmpelse.
NB!  Ved afbladling i tomater kontrolleres, at parasiterede (sorte) melluspupper ikke fjernes.

 

Opbevaring
Bør udsættes straks efter modtagelsen, men kan dog opbevares et par dage ved 8 - 10°C.

 

Info om mellus..


 

encarsiakort.jpg

 

encarsia_par.jpg

 

encarsia_sorte_pupper.jpg
Parasiteret larve t.h. (alm. mellus)

 

bemisia-par-encarsia.jpg
Bemisia parasiteret af encarsia

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445