oeresnudebille2.jpg
Hypoaspis miles (jord-rovmider)

Hypoaspis miles production for EXPORT

Produktblad Hypoaspis miles (Pdf)

 

 

Der findes 2 arter af jordrovmider i handelen; Hypoaspis miles og H. aculeifer.
Hypoaspis miles er langt den mest udbredte og anvendes primært mod larver af sørgemyg og vandfluer samt mod det jordlevende puppestadie af trips.

 

Biologi

Jord-Rovmiden Hypoaspis miles, der lever i og på jorden, er en stor ca. 1 mm lang mide, der er brun i det voksne stadie. Den er almindeligt forekommende i hele Europa og er derfor velegnet i mange kulturer, hvor man ønsker en etablering af nyttedyret.

Hypoapis lever af mange forskellige skadedyr. Heriblandt er larver af sørgemyg, vandfluer, trips samt smådyr som collemboler (springhaler).

Udviklingen for Hypoaspis varer ca. 2 uger ved 20°C. Den voksne kan leve flere uger uden føde, men lægger så ikke æg. Normalt lægger Hypoaspis 3 æg pr. dag, og da alle nymfestadier er aktive i bekæmpelsen af skadedyr, har man allerede fra første introduktion en god effekt af nyttedyret.

 

Anvendelse

Hypoaspis anvendes primært forebyggende i kulturer hvor vandfluer og sørgemyg kan være et længerevarende problem, samt til hjælp med en bekæmpelse af trips.

Hypoaspis bør udsættes så tidligt som muligt efter afhærdning af kulturen og kan også med fordel sættes ud under borde mod "sorte fluer" m.m.

Brug forebyggende 100-300 stk. Hypoaspis miles pr. m2. der fordeles jævnt på arealet. På udsatte kulturer anvendes 300-1.000 stk. Hypoaspis miles pr. m2.

Før udbringningen kan produktet blandes med fint sphagnum o.a. for at give en bedre fordeling.

 

Opbevaring:

Hypoaspis bør anvendes straks efter modtagelsen. Om nødvendigt kan opbevaring finde sted ved 15°C i en kortere periode uden problemer. Undgå kulde under opbevaringen.

 

Produktbeskrivelse

Jord-Rovmiden Hypoaspis miles leveres opblandet i fugtigt sphagnum og vermiculite i paprør:

Hypoaspis miles  10.000 stk i 1 liter

Hypoaspis miles   25.000 stk i 1 liter

Hypoaspis miles   100.000 stk i 3 liter

Hypoaspis miles   125.000 stk i 4 liter


 

trips_hypo_prod.jpg

Hypoapis miles og Amblyseius cucumeris

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445