oeresnudebille2.jpg
Limonicus-rovmide

Produktblad (Pdf)

 

Amblydromalus limonicus er den mest effektive tripsrovmide på markedet og har samme fødespektrum som swirskii-rovmiden; dvs. den tager:

  • trips
  • mellus
  • pollen
  • og i mindre grad spindemider.

Begge arter er dermed mere allround end tripsrovmiden Amblyseius cucumeris, som ikke tager mellus.

 

Limonicus har den fordel, at den tager flere og større larvestadier af skadedyrene end de øvrige rovmider. Som det ses af fig.1 tager andre rovmidearter kun første larvestadie Franklinella-trips. Da dette stadie kun varer 2 dage, har de altså kun 2 dage i til at finde tripsen og æde den, inden den bliver for stor. Limonicus deriomod tager både første og andet larvestadie. Den kan altså dels gøre et større indhug i bestanden af trips, men den har også hele 7 dage til at finde og æde tripsen - en vigtig detalje i f.eks. prydplanter med meget lavt smittetryk.

 

Ligeledes tager Limonicus mellusens æg samt alle dens larvestadier, hvor swirskii kun tager ægget og det første larvestadie.

 

limonicus_byttedyrsstadier.jpg

Figur 1: Rovmiden A. limonicus tager flere og større stadier af mellus og trips end øvrige rovmider på markedet. 

 

Tidligere Hollandske forsøg har vist usædvanlig god effekt mod Frankliniella-trips. Som det ses af tabel 1 (Messelink; 2006), var der signifikant bedre effekt af limonicus og swirskii i forhold til cucumeris i agurker.

 

Rovmideart

Antal rovmider/plante

efter 3 uger

Antal trips/plante

efter 3 uger

A. cucumeris

  6,8

140,4

A. swirskii

61,0

  27,4

A. limonicus

86,4

    0,8

Tabel 1: antal rovmider og Frankliniella-trips pr. agurkeplante (5 blade) 3 uger efter forsøgsstart.

 

 

Anvendelse
Limonicus egner sig til de fleste prydplante- og grønsagskulturer, men ser, i lighed med mange af de øvrige rovmidearter, ud til at have begrænset effekt i tomater, da mobiliteten begrænses af de mange hår på stænglerne.

 

 

Limonicus har effekt ved 13-30 ºC og kan dermed bruges i mange vinterkulturer - selv ved 13 ºC  lægger den ét æg om dagen. Swirskii er bedre tilpasset varme forhold og har effekt ved 18-40 ºC.

 

Tripsrovmiden (A. cucumeris) har også nogen effekt ved kolde temperaturer, men går i modsætning til Limonicus i diapause (vinterhi). Er der problemer med trips og mellus ved kolde temperaturer, ser Limonucus dermed ud til at være det fremtidige førstevalg.

 

Derimod er Limonicus lidt mere følsom overfor tørre forhold end de øvrige rovmider - normalt kræves ca. 60 % RH for at et rovmideæg kan klækkes - det ser ud til at limonicus kræver ca. 65 % RH. Vær opmærksom på at dette er ved bladoverfladen, hvor mikroklimaet normalt er mere fugtigt end ved målestationen. Dette svarer altså til, at vi skal have en klimamåling på over ca. 55 % i det meste af døgnet for at få opformering af Limonicus.

 

  

Limonicus-rovmiden anvendes forebyggende eller kurativt mod trips og mellus. Limonicus kan også bruges til pletter med kraftige angreb, som forebyggende udsætning af cucumeris eller swirskii ikke har kunnet klare. Mod mellus skal den dog gerne etableres før kraftige angreb ses, da den klistrede honningdug-belægning fra mellusene hæmmer rovmidens mobilitet.

 

Dosering
Forebyggende: 50 stk. pr. kvm./14. dag

Mindre tripsangreb: 100 stk. pr. kvm./14. dag

Kraftige tripsangreb: 250 stk. pr. kvm./14. dag

Der kan suppleres med Orius, mellussnyltehvepse og fangplader efter behov.

 

 

Opbevaring:Limonicus-rovmiderne bør fordeles lige efter modtagelsen, men de kan dog opbevares 3 - 4 dage ved 5 -15oC før anvendelse.


limonicus_koppert.jpg

Limonicus-rovmide i færd med at æde tripslarve. Foto: © Koppert.

 

mellus_voksen.jpg
Limonicus tager også larver af mellus.


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445