bi_latyrus.jpg
Mellus

Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) er det primære nyttedyr mod mellus. Optimum er 50-85% RH og  20-25°C. Encarsia er meget følsom overfor rester af kemi og svovl. Ikke så effektiv om vinteren.
Læs mere om Encarsia..


Eretmocerus-snyltehvepsen er mere effektiv end Encarsia ved temperaturer over ca. 28°C og er lidt mindre følsom overfor tidligere anvendelse af kemi. Tilsyneladende mere effektiv end Encarsia om vinteren.
Læs mere om Eretmocerus..

 

Swirskii-rovmiden tager æg og første larvestadie af mellus. God til etablering i kulturer med flere forskellige skadedyr, som trips og spind eller i kulturer med pollen som f.eks. peber.
Læs mere om swirskii..

 

Mellusrovtægen Macrolophus anvendes som supplement til snyltehvepse i længerevarende kulturer som f.eks. tomater. Har også delvis effekt mod spindemider, sommerfuglelarver etc. Kan muligvis give skader i nogle prydplantekulturer.
Læs mere om Macrolophus..


Orius, som primært bruges mod trips er et skundært nyttedyr, der tager æg, larver og pupper af mellus, men har mindre effekt.

 

Mycotal indeholder sporene af den insektpatogene svamp Verticillium lecanii. Sporerne sprøjtes på blade med mellus. MYCOTAL høj luftfugtighed (RF over 80%).
Læs mere om Mycotal..

 

Insektsæbe kan med fordel anvendes før udsætning af nyttedyr, hvis angrebet af mellus er stort.
Læs mere om inseksæbe..

 

Fangplader kan anvendes i kombination med nyttedyr til bekæmpelse af de voksne mellus.
Læs mere om fangplader..


mellus_voksen.jpg
Voksen alm. mellus

 

mellus_larve.jpg
Larver og pupper af alm. mellus

 

bemisia_tabaci.jpg
Larve (t.v.), puppe (t.h.) og tomme gennemsigtige puppehylstre af Bemisia tabaci.

 

encarsia_par.jpg
Encarsia parasiterer melluslarve


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445