oeresnudebille2.jpg
Sørgemyg

Nemafelt nematoder vandes ud i vækstmediet mod larver af sørgemyg. Delvis effekt mod vandfluelarver. Reduceres i antal i løbet af 2-3 uger. Tager primært de store larvestadier
Læs mere om Nemafelt..

 

Vectobac er et bakteriepræperat, der vandes ud mod sørgemyglarver. Godt til bekæmpelse på større arealer. Nedbrydes i løbet af 4-5 dage. Kombineres ofte med nematoder som forebyggende behandling ved kulturstart.
Læs mere om Vectobac..

 

Hypoaspis miles (jordrovmiden) etableres i længerevarende kulturer og formeringsfdelinger. Har effekt mod både sørgemyg, vandfluer og andre myg.
Læs mere om Hypoaspis..

 

Fangplader og Rollertraps bruges ofte i kombination med nyttedyr - især i formeringsafdelinger.
Læs mere om fagplader..

 


 

sorgemyg.jpg

 

larve_af_sorgemyg.jpg
Larver af sørgemyg.

 

nematoder.jpg
Nematoder mod sørgemyg.


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445